Новини

Досвід експлуатації автоматичних метеостанцій DAVIS INSTRUMENTS (Vantage Pro2 Plus Weather Stations)

davis1.jpg

В Інституті садівництва та мережі дослідних станцій та установ, що входять до Наукового центру (НЦ) Плодівництво здійснюється постійний моніторинг погодно-кліматичних умов, що викликано необхідністю прогнозування їх впливу на стан насаджень плодових та ягідних культур. Контроль метеорологічних умов проводять за допомогою автоматичних метеостанцій DAVIS Vantage Pro2 Plus та мережі метеорологічних пунктів: збирається інформація про погодні умови в кожній зоні плодівництва. Аналізується їх вплив на розвиток шкідників та хвороб, ефективність прийомів захисту рослин, технологічні прийоми вирощування, що в подальшому дозволяє вносити корективи в систему управління продуктивністю та якістю плодово-ягідної продукції.

На даний час автоматичні бездротові метеостанції DAVIS Vantage Pro2 Plus з ґрунтовими блоками працюють в Інституті садівництва, на Подільській дослідній станції садівництва, в Краснокутському науково дослідному центрі садівництва, на Сумській дослідній станції садівництва а також в Інституті сільського господарства Полісся.

davis2.jpg

 Погодно-кліматичний блок метеостанції DAVIS Vantage Pro2 Plus (рис. 1)

 Погодно-кліматичний блок метеостанції DAVIS Vantage Pro2 Plus оснащений датчиками температури повітря, вологості повітря, датчиком кількості опадів, датчиком сонячної радіації, датчиком УФ-радіації, анемометром та датчиком напрямку вітру. Малопотужний радіо передавач DAVIS Vantage Pro2 Plus, що живиться від лужного гальванічного елементу та блоку сонячних батарей дозволяє передавати сигнал на консоль метеостанції на відстань до 300 метрів.

 Ґрунтовий блок метеостанції DAVIS Vantage Pro2 Plus дозволяє контролювати температуру ґрунту (4 датчика), вологість ґрунту (4 датчика) (рис. 2). Крім того, грунтовий блок метеостанції DAVIS Vantage Pro2 Plus оснащений датчиком вологості листа та малопотужним радіопередавачем, що дозволяє передавати інформацію на консоль метеостанції на відстань до 300 метрів. 

Davis3.jpg

Рис. 2 Ґрунтовий блок метеостанції DAVIS Vantage Pro2 Plus

 Програмне забезпечення метеостанції DAVIS Vantage Pro2 Plus дозволяє аналізувати інформацію, яка подається у вигляді графіків, гістограм та текстових звітів. Найбільш вживаним є табличний матеріал, що узагальнює місячну інформацію за 10 параметрами (табл..1). При цьому вираховується середня температура за місяць, а також подається найвища та найнижча температури, час та дати їх спостереження. Також програма визначає місячну суму опадів в міліметрах або в дюймах.

В зимові місяці найчастіше відслідковують мінімальну температуру повітря, а в літні – максимальну. У весняний період температура точки роси (dew point), за відсутністю атмосферних фронтів може вказувати на мінімальну нічну температуру і можливу мінімальну температуру під час заморозку, оскільки охолодження повітря не може бути нижче точки роси (рис.3).

Табл. 1. Протокол погодних умов метеостанції DAVIS Інституту садівництва за липень 2014 року

Davis4.png

За середньою місячною температурою повітря метеостанціїї DAVIS Vantage Pro2 Plus можливо визначити суму активних температур (температур вище 10°С). Для обрахування суми активних температур за весь вегетаційний період можна запропонувати такий алгоритм: за графіком зовнішньої температури визначається початок відліку (при спостереженні середньої температури вище 10°С впродовж трьох днів) та його закінчення (настання середніх температур нижче 10°С), далі визначаються повні місяці, для яких температура була 10 і вище °С. Сумують добуток середньої температури місяців на кількість днів та окремо додаються суми температур днів, що передують до них та днів які завершують цей період.

davis5.jpg

Рис. 3 Діаграма для визначення температури точки роси (DEW POINT)

Наприклад: в 2012 році (рис.4) за допомогою метеостанції DAVIS Vantage Pro2 Plus зафіксовано, що середня добова температура вище 10°С почалась з 14 квітня, а закінчилась 7 жовтня. Маємо п’ять повних місяців (травень, червень, липень, серпень та вересень) з температурою вище 10°С. Для цих п’яти місяців вираховуємо добуток середньої температури на кількість днів і визначаємо суму активних  температур зап’ять місяців. Далі додаємо суму активних температур за 16 днів квітня та 7 днів жовтня. В результаті отримуємо суму активних температур за вегетаційний період. 

Davis6.jpg

Рис. 4. Зміни температури повітря в 2012 році

 На жаль в таблицях за місяць не подається середньо добова вологість повітря. Її вираховуємо з графіків зміни вологості повітря. .

Важливим у метеостанціях DAVIS Vantage Pro2 Plus є спостереження за температурою ґрунту на поверхні та на глибині 5 см. Температура на поверхні, з паралельним аналізом змін вологості ґрунту у верхньому шарі, дозволяє відслідковувати наявність льодової кірки. Температура на глибині 5 см (на цій глибині зимує значна частина шкідників саду, наприклад вишнева муха), а саме температура вище 5°С використовується для прогнозу виходу зимуючих шкідників у весняний період на поверхню (вираховується за графіками). 

В лютому місяці виникає загроза пошкодження плодових дерев сонячними опіками. Передумовою для їх появи є високі денні температури, сонячна інсоляція, що перевищує 500 W/m2(рис. 5), а також морозні ночі з температурою нижче -18 …-20°С.

Для визначення розвитку хвороб важливі також розрахунки температури повітря та ступеня вологості листка впродовж періоду більше 2 – 3 діб.

Davis7.jpg

Рис. 5. Надходження сонячної радіації (максимальне її значення у Вт/м2  за добу позначено червоною рискою) 

Важливим також є розрахунок співвідношення кількості опадів та евакотранспірації (ЕТ). В березні в зоні дії метеостанції DAVIS Vantage Pro2 Plus ІС НААН спостерігається найменша кількість опадів за місяць, близько 30 мм. За відсутності опадів та при високій ЕТ часто виявляється пошкодження малини у вигляді зимового висушування. Вважаю також більш коректним визначення співвідношення або різниці кількості опадів та ЕТ у порівняно з так званим гідротермічним коефіцієнтом (ГТК). Останнє можна обґрунтувати  тим, що при розрахунку ЕТ використовують не тільки температурні показники, а також вологість повітрю, швидкість вітру і інтенсивність сонячної радіації.

Метеостанції DAVIS Vantage Pro2 Plus під час роботи проявили себе достатньо надійними, що не потребують постійного технічного контролю і не вимагають специфічних навичок під час експлуатації.

Достатня кількість погодно-кліматичних параметрів метеостанції DAVIS Vantage Pro2 Plus, що визначається за допомогою погодно-кліматичного та ґрунтового блоків метеостанції DAVIS Vantage Pro2 Plus дозволяє контролювати абіотичні чинники довкілля, застосовувати прийоми  для запобігання негативних наслідків їх впливу на стан насаджень.

Новини

vlagomer_zerna_f1_1.png
  • Вимірюваний діапазон вологості цільного зерна: 5%-25% вмісту води залежно від типу зерна;
    Роздільна здатність: 0,1%;
    Точність калібрування стосовно стандартного зразка: +/- 0,9%;
  • Вимірюваний діапазон вологості цільного зерна: 5%-25% вмісту води залежно від типу зерна;
  • Роздільна здатність: 0,1%;
  • Точність калібрування стосовно стандартного зразка: +/- 0,9%;

Яндекс.Погода

 
© Copyright 2023 «Macrolab».. All rightsv reserved. Development by Freesia 2009.